งานที่กำลังดำเนินการ (On Progress)

โดย บริษัท เอสพลัส เดเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

ส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแลและดำเนินการก่อสร้างให้กับลูกค้าของเรา