“ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซื่อตรง ”

ที่ปรึกษางานโครงสร้างออกแบบ และก่อสร้างท่าเรือ, สะพานข้ามคลอง,

สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ, เขื่อนกันน้ำเซาะ (ป้องกันตลิ่ง)

ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเทียบเรือ, ท่ารับส่งคนโดยสาร, ท่ารับส่งสินค้า

ที่ปรึกษาจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ (Port Facility Security Plan ตาม ISPS Code) โดยผู้เชี่ยวชาญ

 

Port, Jetty, Pier, Bridge and Embankment Repair, Construction, ISPS Code Consultant and Implement

 

บริษัท พีเอส.มารีน เซอร์วิส กรุงเทพ จำกัด และบริษัท เอสพลัส เดเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ ของคณะผู้บริหาร รวมถึงความพร้อมของบุคลลากรที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ และความต้องการที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม

Why Choose Us

ทีมงานที่แข็งแกร่ง รอบรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ทันสมัย

บริษัทฯ มีบุคลากรที่เพียบพร้อม มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางน้ำ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการทางน้ำได้ครบถ้วน และ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภทงาน

ซื่อสัตย์ จริงใจ

นโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร คือ ความซื้อสัตย์ จริงใจ และรับผิดชอบต่อลูกค้า สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทฯ ที่ว่า รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซื่อตรง เป็นเหตุผลหนึ่งที่ บริษัทฯ ของเราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มาหลายปี

ราคาที่เหมาะสม

.

Our Expert Advisor

News

Related Website